Sekretesspolicy
Denna integritetspolicy förklarar i allmänna ordalag hur vi skyddar sekretessen för din personliga information. Det kommer att tillämpas på alla personliga information du lämnar när du registrerar dig hos oss.

Vilken information samlar vi in?
De typer av personlig information vi samlar in från dig kommer att bero på omständigheterna för insamling och vilken typ av tjänst som du begär. Till exempel när du vill köpa en produkt från denna webbplats kan vi samla information såsom namn, e-postadress, leveransadress, faktureringsadress och annan information som är relevant för ditt köp.
Eftersom vi är skyldiga enligt lag att få ditt medgivande för insamling av "känsliga uppgifter", kommer vi att anta att du har samtyckt till att samla in all information som lämnas till oss för användning i enlighet med denna policy, om du inte berätta något annat.

Hur vi samlar in information
Vi kan samla in personlig information om dig när du besöker vår hemsida, när du handskas med oss ​​via vår hemsida, eller när du har kontakt med oss ​​personligen. Vi samlar inte in någon personlig information utan ditt medgivande. Vi anser att ditt medgivande ges när du fylla i fälten som krävs för att underlätta en transaktion genom denna webbplats.
Hur vi använder din personliga information
Vanligtvis samlar in personuppgifter för följande ändamål:
1. För att underlätta din tillgång till vår hemsida, produkter och tjänster
2 .att leverera produkter som du har beställt från oss
3 .För ge dig information om våra produkter och tjänster
4 .För be din åsikt om våra produkter, tjänster, marknadsföring och webbplats.

Utlämnande av personuppgifter till tredje part
Vi kan lämna ut dina personuppgifter till andra för det ändamål för vilket uppgifterna samlades in eller för liknande ändamål, till exempel för att slutföra en transaktion på din räkning eller ge dig en produkt du köpt. Vi anlitar tredjepartsleverantörer att utföra tjänster för oss som innebär hantering av personuppgifter som vi har entreprenören. Till exempel, för närvarande med tredjepartsleverantörer till:
Leverera produkter som köps från denna webbplats
Två. Ge elektronisk överföring, kreditkort och relaterade tjänster konto
Säkerheten för din personliga information
Vi genomförde ett säkert sätt din personliga information och vi kommer inte handla, hyra eller sälja. Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att hålla säkra all information som vi har om dig. Personuppgifter kan lagras både elektroniskt på vårt datasystem. Brandväggar, lösenord, antivirusprogram och e-postfilter för att skydda alla våra elektronisk information.
Lösa dina problem
Om du har några frågor om hur dina personuppgifter samlas in eller används, är du välkommen att kontakta oss. Vi kommer att svara på din fråga eller klagomål så snart som möjligt.